Detalii Proiect POSCCE 1

logos

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

„Cresterea competitivitatii S.C. MUSA-PITESTI ’96 S.R.L. prin upgradarea legaturii broadband”

Proiect cofinațat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

S.C. MUSA-PITESTI’96 S.R.L., cu sediul în Mun. Pitesti,str. Capitan Cutui, nr.23 , judetul Arges, derulează, începând cu data de 30 iunie 2014 proiectul „Cresterea competitivitatii S.C.Musa-Pitesti’96 SRL prin upgradarea legaturii broadband”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2 TIC 3.1.1./188/1 / 30.06.2014.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Intervenție 1”Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor ”, Operațiunea 1”Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 139.206,74 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 58.399,65 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Mun. Pitesti,str. Capitan Cutui, nr.23, judetul Arges pe o durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului este creșterea productivității si a competitivitatii economice a întreprinderilor românești, promovarea interacțiunii între întreprinderi si autoritatile publice ,între întreprinderi si partenerii sai prin valorificarea potențialului TIC cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile , pentru reducerea decalajului față de productivitatea de la nivelul Uniunii Europene .

Obiectivul specific al proiectului constă în upgradarea la S.C. MUSA-PITESTI ’96 S.R.L a conexiunii broadband la 300Mbps , achiziționarea de echipamente (trei servere,cinci sisteme de calcul,opt monitoare ,imprimanta multifunctionala, opt surse neitreruptibile de tensiune si alte accesorii conexe) , achiziționarea ,implementarea soluției de semnătură electronică ,achiziționarea licențelor sistem operare si antivirus a serverelor si a sistemelor de calcul, a licențelor suita software tip ofiice pentru sisteme de calcul. Se va realiza un website al societatii pentru cresterea vizibilitatii in mediul economic.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact Florin PIETREANU, reprezentant legal, tel. 0726.433197, Fax 0248/215822, e- mail: office@musa.ro.

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”