Proiect POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020

Titlul proiectului: “Extinderea capacităților productive la SC MUSA-PITESTI ’96 S.R.L.” Denumire beneficiar: SC MUSA-PITESTI ’96 S.R.L.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea competitivității economice a SC MUSA PITESTI ’96 SRL prin realizarea unei investiții ințiale în extinderea capacităților de producție ca urmare a achiziționării unor echipamente tehnologice înalt performante.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Creșterea înzestrării tehnologice a companiei prin achiziția unor echipamente tehnologice moderne (6 echipamente) și a unui program informatic software care vor sprijini compania în demersul ei de inovativitate și competitivitate economică.
  • Realizarea investiției cu promovarea principiului egalității de șanse și tratament și a principiului dezvoltării durabile. Pentru realizarea obiectivului specific de promovare a măsurilor de asigurare a egalității de șanse și tratament societatea își propune, ca pentru posturile identificate ca necesar în cadrul proiectului, să angajeze un număr de 2 persoane apartenente categoriei persoanelor defavorizate, pe care să o sprijine în integrare prin cursuri de instruire organizate în întreprindere.

Rezultate așteptate:

  • 6 echipamente tehnologice și un program informatic software achiziționate prin intermediul proiectului.
  • 2 persoane apartenente categoriei persoanelor defavorizate angajate ca urmare a implementării proiectului.

Data de începere a proiectului: 26.04.2017.

Perioada de implementare a proiectului: 45 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 5.992.314,80 din care asistență financiară nerambursabilă: 3.078.787,48 lei (contribuție FEDR 2.616.969,36 lei și contribuție buget național 461.818,12 lei).

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro ”

www.fonduri-ue.ro |  www.inforegio.ro  | www.facebook.com/inforegio.ro