Diseminarea informației privind mediul

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informația privind mediul MUSA PITEȘTI '96 S.R.L cu sediul în Pitești, str.Căpitan Cuțui, nr.23, jud. Argeș, titular al domeniului de activitate cod CAEN 2573 – Fabricarea uneltelor (stante și matrițe) respectiv cod CAEN 2932 – Fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule, reglementat prin Autorizația de mediu Nr.126 din 26.03.2012 revizuită în dată de 20.07.2018 pune la dispoziția publicului prin diseminare activă, următoarele informații privind mediul :

 • În perioada, ianuarie – februarie – martie – 2021, nu s-au produs fenomene de poluare accidentală asupra calității factorilor de mediu.
 • Condițiile și cerințele specifice stabilite în Autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor, sunt respectate în conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
  • HG 856/2002 privind evidență gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
  • NTPA 002/2002, aprobat de HG 188/2002,privind evacuarea apelor (menajere și pluviale) în rețeaua de canalizare orășenească.

  Pietreanu Florin
  Director General