Dissemination of the Environmental information

Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul


MUSA PITESTI ‘96 S.R.L. cu sediul in Pitesti, str. Capitan Cutui, nr.23, jud. Arges, titular al domeniului de activitate cod CAEN 2573 – Fabricarea uneltelor (stante si matrite) respectiv cod CAEN 2932 – Fabricarea de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule, reglementat prin Autorizatia de mediu Nr.126 din 26.03.2012 revizuita in data de 20.07.2018 pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul:
  • In perioada august – septembrie – octombrie – 2019, nu sau produs fenomene de poluare accidentala asupra calitatii factorilor de mediu.
  • Conditiile si cerintele specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind monitorizarea gestiunii deseurilor sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    • Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
    • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
    • NTPA 002/2002,aprobat de HG 188/2002, privind evacuarea apelor (menajere si pluviale) in reteaua de canalizare oraseneasca.