Detalii Proiect POSCCE 2

logos

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A SC MUSA PITEŞTI ’96 SRL PE PIAŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII PRODUCTIVE”

S.C. MUSA-PITESTI’96 S.R.L., cu sediul în Mun. Pitesti,str. Capitan Cutui, nr.23 , judetul Arges, deruleaza, incepand cu data de 20 Aprilie 2015 proiectul “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A SC MUSA PITEŞTI ’96 SRL PE PIAŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII PRODUCTIVE”, SMIS 57741, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 5imm/075/1/14.04.2015 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară I “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Domeniul Major de Intervenție 1.1 ” Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor,in special a IMM ”, Operațiunea ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile ” pentru intreprinderi.
Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene.
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Valoarea totală a proiectului este de 3.416.182,64 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 1.623.206,60 lei.
Proiectul se implementează în Comuna Căteasca, Sat Coseri, Judeţul Argeş pe o durată de 9 luni, pana cel tarziu la data de 31.12.2015.
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea productivităţii, competitivităţii economice, calităţii produselor şi îmbunătăţirea performanţelor generale ale companiei pe piaţa internă şi externă, până în anul 2018, ca expresie a creşterii cifrei de afaceri, a exporturilor, a gradului de inovare a procesului tehnologic de realizare a pieselor prin stanţare, având ca scop final extinderea producţiei, precum şi realizarea unor investiţii moderne.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Pietreanu Constantin Florin
Funcţie: Director General
Tel. 0040 248 223406, Fax. 0040 248 215822, E-mail: florin.pietreanu@musa.ro
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”